Postup tvorby 3D obrázku  

Postup vyfotografování potřebných 2 fotografií:

  1. rozkroč se, pevně se postav
  2. vyfotografuj 1. fotografii
  3. fotoaparátem pevně zamířeným na totéž místo scény posuň asi o 6 cm vpravo (posuň celou část svého těla nad pasem)
  4. vyfotografuj 2. fotografii

POZN: Neposunuj o větší vzdálenost, pro bližší objekt bude vzdálenost ještě menší (pár cm).
Do scény lze při 2. obrázku mířit i na bod pár cm vpravo od původního bodu.

Program pak oba obrázky spojí do jediného, ve kterém každé naše oko (pomocí speciálních brýlí) vidí pohled na scénu "ze svého úhlu".

Postup vytvoření 3D obrázku ze 2 fotografií:

  1. označ oba obrázky
  2. Publish->3D nebo ikonou  proveď spojení
  3. (případně dolaď umístění odpovídajících si bodů na fotografiích)
  4. ULOŽ hotový soubor

POZN: Výsledný obrázek bez speciálních brýlí vypadá neostře s modrými a červenými částmi. 

  
1. obrázek 2. obrázek výsledek