Tvorba panoramatu

Dva a více obrázků lze "slepit" do jednoho delšího obrázku.

Postup fotografování panoramatu:

  1. postav se pevně a tak, ať se můžeš podle potřeby otáčet
  2. fotoaparát zamiř co možná nejvíce vodorovně a vyfotografuj 1. snímek
  3. fotoaparát otoč vpravo (i s horní polovinou těla) tak, aby hledáček zabíral 1/4 až 1/5 předchozí scény + pořiď další snímek (pozor, ať nezamíříš více dolů či nahoru)
  4. krok 3. opakuj vícekrát dle potřeby

Program potřebuje snímky v pořadí, jak na sebe navazují.

Postup spojení panoramatu:

  1. označ obrázky jednoho panoramatu
  2. Publish->Panorama nebo ikonou  proveď spojení
  3. (případně dolaď umístění odpovídajících si bodů na fotografiích)
  4. ULOŽ hotový soubor
obr 1 obr 2 obr 3 obr 4 výsledek